Tại triển lãm năm nay Vietcombank được Ban tổ chức vinh danh là đơn vị đồng hành của sự kiện. Vietcombank đã tích cực tham gia nhiều chương trình phát triển xuất khẩu hàng hóa trong nước.

VIET NAM INTERNATIONAL SOURCING 2024, TP. Hồ Chí Minh, 06 - 08/06/2024
Đăng ký ngay