Chương trình Diễn đàn xuất khẩu và Lễ Khai Mạc Vietnam Sourcing Expo 2023

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

DIỄN ĐÀN XUẤT KHẨU 2023 “KẾT NỐI CHUỖI CUNG ỨNG HÀNG HÓA QUỐC TẾ”

VÀ LỄ KHAI MẠC TRIỂN LÃM “VIET NAM INTERNATIONAL SOURCING EXPO 2023

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Thời gian: từ 8:30 tới 11:00 hàng ngày 13/9/2023 

Phần 1: Diễn đàn xuất khẩu 2023 “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế”
08:30Đón tiếp đại biểu 
09:00Giới thiệu chương trình 
09:05Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Công Thương 
09:10Phát biểu của Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh 
09:15Xu hướng tiêu dùng toàn cầu, tái cấu trúc chuỗi cung ứng quốc tế và vai trò của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Ông Avineesh Gupta, Phó Chủ tịch điều hành, Tập đoàn Walmart
TBC
09:25Chia sẻ chiến lược mở rộng, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, kinh doanh, cùng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam
 
09:35Đánh giá năng lực của doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng nhu cầu các kênh phân phối nước ngoài
Ông Yuichiro Shiotani, Tổng giám đốc Aeon Topvalu Việt Nam
 
09:45Việt Nam – Địa điểm mới trong chuỗi cung ứng hàng thể thao quốc tế
Ông Lionel Adenot, CEO Decathlon Việt Nam
 
09:55Phát biểu của Đại diện doanh nghiệp Việt Nam về quá trình tích cực chuyển đổi để thích ứng với các tiêu chuẩn mới về phát triển bền vững trong quá trình tham gia chuỗi cung ứng quốc tế
Lãnh đạo Tổng công ty Đức Giang
TBC
10:05Việt Nam – Địa điểm tiềm năng trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp hàng không
Đại diện Tập đoàn Boeing
TBC
10:15Phát biểu của Ngân hàng Vietcombank về giải pháp tài trợ thương mại cho các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng và tài chính xanh
Lãnh đạo Vietcombank
 
Phần 2: Lễ Khai mạc Triển lãm Viet Nam International Sourcing Expo 2023
10:25Tiết mục chào mừng 
10:35Trao tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành/tài trợ Viet Nam International Sourcing 
10:40Cắt băng khai mạc 
10:45Chụp ảnh kỷ niệm 
10:50Tham quan Triển lãm 
VIET NAM INTERNATIONAL SOURCING 2024, TP. Hồ Chí Minh, 06 - 08/06/2024
Đăng ký ngay