Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Thực phẩm
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Địa chỉ: 135A Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q>3, TPHCM Gian hàng số B-H 24, 26 Số sản phẩm: 1 Số danh mục: 1

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (gọi tắt là VPA) là một tổ chức phi chính phủ, được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, quản lý dân chủ và cùng có lợi giữa các thành viên, được sự bảo hộ của Nhà nước thông qua chủ trương và cơ chế chính sách. Hiệp hội là người đại diện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức và cá nhân của Việt Nam hoạt động liên quan đến ngành Hồ tiêu.

VIET NAM INTERNATIONAL SOURCING 2024, TP. Hồ Chí Minh, 06 - 08/06/2024
Đăng ký ngay