Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ

Chương trình dự kiến Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ

Chủ đề: “Tăng cường kết nối với các Tập đoàn công nghiệp Hoa Kỳ”

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2023

Thời gian: 13h30 – 17h00

Thời gianNội dung
13h30 – 14h00Đăng ký đại biểu
14h00 – 14h05Giới thiệu chương trình
Phiên Khai mạc
14h05 – 14h15Phát biểu khai mạc
Lãnh đạo Bộ Công Thương
Phiên Tọa đàm 1:
14h20 – 15h20Phát triển chuỗi cung ứng ngành năng lượng tại Việt Nam
Tập đoàn AES/ Bộ Công Thương/ Hiệp hội điện gió Bình Thuận/ Vin Group/
15h20 – 15h30Nghỉ giải lao
Phiên Tọa đàm 2:
15h30 – 16h30Phát triển chuỗi cung ứng ngành năng lượng tại Việt Nam
Tập đoàn Boeing/ Bộ Công Thương/ Tập đoàn THACO Industry
16h30 – 17h00Q&A
17h00Kết thúc
VIET NAM INTERNATIONAL SOURCING 2024, TP. Hồ Chí Minh, 06 - 08/06/2024
Đăng ký ngay